Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT.617 đi Quốc lộ 40B)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 02:21 PM (GMT +7)
Ngày 8/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT.617 đi Quốc lộ 40B) tại Quyết định số 1333 /QĐ-UBND.

Tổng giá trị các gói thầu hơn 7,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Phương thức chỉ định thầu thông thường: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

LC

Lượt xem:  1,384

Tin đã đưa