40 tỷ đồng sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến đường ĐT.609 (cũ)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 02:54 PM (GMT +7)
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hoàn chỉnh kết nối các tuyến giao thông nội bộ trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa thống nhất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến đường ĐT.609 (cũ) tại Phường Vĩnh Điện và phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Đoạn đường có chiều dài khoảng 1,7Km, với quy mô đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 37,2 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án và 70% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn lại là ngân sách thị xã Điện Bàn bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

LC

Lượt xem:  538

Tin đã đưa
Xem theo ngày :