Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố mới Phước An

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 03:07 PM (GMT +7)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố mới Phước An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

Phạm vi điều chỉnh thuộc các ô đất ở ký hiệu từ A đến L, đất ở chỉnh trang và đất hạ tầng (mương sau nhà). Trong đó, điều chỉnh phương án phân lô các ô đất ở từ 274 lô (diện tích lô điển hình là 100m2 ) thành 274 lô (diện tích lô điển hình là 100m2 và 200m2 ), bao gồm 228 lô đất ở khai thác và 46 lô đất ở tái định cư...

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch được duyệt những nội dung điều chỉnh nêu trên. Phối hợp với UBND huyện Tiên Phước tổ chức công bố các nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Đồng thời, rà soát các hồ sơ pháp lý dự án, phối hợp với UBND huyện Tiên Phước và các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh để điều chỉnh các pháp lý dự án đảm bảo phù hợp theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Xây dựng lại phương án giá đất theo quy hoạch điều chỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, phối hợp với UBND huyện Tiên Phước và Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tiên Phước phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ hồ sơ quy hoạch, với nội dung điều chỉnh từ đất ở khai thác sang đất ở tái định cư và điều chỉnh phân lô đất ở tái định cư. Kiểm tra, quản lý việc đầu tư xây dựng Khu phố mới Phước An theo đúng quy hoạch được duyệt.

Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam và UBND huyện Tiên Phước trong việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Phước và các Sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan về quy hoạch xây dựng trong quá trình thực hiện.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam xây dựng lại phương án giá đất theo quy hoạch điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện Tiên Phước, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam thực hiện điều chỉnh các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố mới Phước An tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước theo đúng quy định.

LC

Lượt xem:  604

Tin đã đưa
Xem theo ngày :