Gần 205 tỷ đồng đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Lộc Đại

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 03:16 PM (GMT +7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn với tổng giá trị các gói thầu gần 205 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

LC

Lượt xem:  1,512

Tin đã đưa