Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 05:02 PM (GMT +7)
Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2513/UBND-KTN đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhằm triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Nam và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai truyền thông về Chương trình quốc gia quản lý nhu cầu điện theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và quản lý nhu cầu điện qua mạng internet. 

Sở Công Thương tổ chức các Hội thảo tuyên truyền về các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và quản lý nhu cầu điện; tổ chức các hoạt động tư vấn giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng điện của các cơ quan, doanh nghiệp theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng điện năm 2019 và định kỳ hàng năm phải có kế hoạch sử dụng điện; trên cơ sở kế hoạch sử dụng điện của các đơn vị, có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên để giảm tiêu thụ điện, tiết kiệm điện, góp phần nâng cao hiệu quả của các ngành kinh tế; Chủ động làm việc với Bộ Công Thương để hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, công khai thông tin cho các nhà đầu tư để triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Cuộc vận động và cuộc thi “Người tiêu dùng điện tham gia quản lý nhu cầu điện”. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tuyên truyền rộng rãi và vận động nhân dân triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái để khai thác tiềm năng sẵn có về năng lượng mặt trời. Các cơ quan, trường học, bệnh viện chủ động bố trí kinh phí để đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái; đối với các trụ sở cơ quan xây dựng mới cần có phương án lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái để sử dụng và bán phần điện dư thừa lên lưới điện quốc gia. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất chủ trương khuyến khích các cơ quan, đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Trước mắt, có thể thực hiện thí điểm tại một số bệnh viện, trường học, chợ, trụ sở các cơ quan hành chính.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng điện hợp lý, tích cực tham gia chương trình tiết kiệm điện, cắt giảm phụ tải trong giờ cao điểm vì lợi ích chung của cộng đồng và đơn vị./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  501

Tin đã đưa
Xem theo ngày :