Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 17/05/2019 | 10:02 AM (GMT +7)
Ngày 16/5, UBND tỉnh ký quyết định 1444/QĐ-UBND phê duyệt 1.439 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Sở Công Thương: 127 TTHC; Sở Giáo dục và Đào tạo: 74 TTHC; Sở Giao thông vận tải: 90 TTHC; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 131 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ: 59 TTHC; Sở Nội vụ: 81 TTHC; Sở Ngoại vụ: 09 TTHC; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 97 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường: 99 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông: 35 TTHC; Sở Y tế: 188 TTHC; Sở Tư pháp: 136 TTHC; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 123 TTHC; Sở Xây dựng: 34 TTHC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 80 TTHC; Sở Tài chính: 07 TTHC; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai: 69 TTHC. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị  tích cực phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  433

Tin đã đưa
Xem theo ngày :