UBND tỉnh ban hành Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 21/05/2019 | 04:10 PM (GMT +7)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện 04/CĐ-UBND ngày 20/5/2019 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 30/7/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5618/KH-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 377/UBND-NC ngày 17/01/2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và Công văn 2398/UBND-KTN ngày 04/5/2019 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra; đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, kho bãi, cơ sở sản xuất, các chợ, trung tâm thương mại, chung cư, khu dân cư, rừng; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu người, tài sản; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: nâng cao vào trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, rừng,…; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở.   Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam phổ biến nội dung Công điện này trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, có các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người…

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này, thường xuyên báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  611

Tin đã đưa
Xem theo ngày :