Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/05/2019 | 09:41 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Bưu điện trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tạo môi trường cho các nhà đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; tiết kiệm được thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân; giảm được hao phí lao động cho xã hội, qua đó xây dựng nền hành chính văn minh, thân thiện, hiện đại; góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, tinh giản biên chế; phát huy hiệu quả của mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư thông qua việc có nhiều dịch vụ công mới được cung cấp qua mạng bưu chính công cộng.

Thời gian thực hiện thí điểm 01 năm, bắt đầu từ ngày 01/6/2019 đến tháng 6/2020 tại cấp tỉnh ở Trung tâm Hành chính công tỉnh; cấp huyện: Thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang; cấp xã: Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh; xã Bình Triều, huyện Thăng Bình; xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn; xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn; xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước.

Trung tâm Hành chính công tỉnh bố trí 01 quầy làm việc để Bưu điện tỉnh cử nhân viên đến làm việc, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Đối với Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn: Mỗi đơn vị có trách nhiệm bố trí 01 quầy làm việc để Bưu điện cử nhân viên đến làm việc, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Đối với Bộ phận Một cửa huyện Tây Giang: UBND huyện chỉ đạo chuyển cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận Một cửa Văn phòng HĐND và UBND huyện đến Trụ sở của Bưu điện huyện Tây Giang để cùng với nhân viên Bưu điện phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Bưu điện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để Bộ phận Một cửa huyện Tây Giang sang làm việc.

Đối với Bộ phận Một cửa huyện Phú Ninh: Bưu điện tỉnh có trách nhiệm làm việc với UBND huyện Phú Ninh triển khai thực hiện đúng theo nội dung tại Khoản 3, Thông báo số 155/TB-UBND ngày 06/5/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng triển khai Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đối với Bộ phận Một cửa xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh; xã Bình Triều, huyện Thăng Bình; xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn; xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn và xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước: UBND huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã chuyển cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận Một cửa UBND xã đến Trụ sở Bưu điện Văn hóa xã để cùng với nhân viên Bưu điện phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Bưu điện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Bộ phận Một cửa xã sang làm việc.

Thùy Dung

Lượt xem:  934

Tin đã đưa
Xem theo ngày :