Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/05/2019 | 10:10 AM (GMT +7)
Vừa qua, tại Hội trường Huyện ủy, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Đại Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Đại Lộc tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung phong phú, tạo được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia sôi nổi của nhân dân nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ", "Ngày vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nhờ vậy, mức tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện đạt 4 – 4,5%/ năm. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi; nhiều mô hình trang trại, gia trại được hình thành; việc xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,66% vào cuối năm 2018. Đến nay, hầu hết các khu dân cư trong huyện đều xây dựng được các mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “Ánh sáng đường làng”, “ Tiếng kẻng an ninh” và thành lập các đội tự quản và điểm thu gom rác thải.

Qua 5 năm, toàn huyện có gần 750 lượt thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; nhiều thôn, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa 5 năm liền; có 92% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 332 tộc đã xây dựng và được công nhận tộc ước, trên 36% số tộc được công nhận “Tộc văn hóa”. Điểm nổi bật trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện trong 5 năm qua, đó chính là việc tổ chức tốt Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Hoạt động này đã được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Thông qua nhiều kênh, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã vận động được số tiền trên 20 tỷ đồng, xây dựng được 250 ngôi nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như tặng quà Tết, khám chữa bệnh, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng chục tỷ đồng…Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt. Hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động…

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu xây dựng huyện Đại Lộc phát triển bền vững với 5 chương trình hành động. Theo đó, MTTQVN từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 54 vị; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN tỉnh lần thứ X gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, UBMTTQVN huyện khóa XII hiệp thương thống nhất cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện gồm 04 vị. Ông Lương Tấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa XI tái cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa XII. Các Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa XII là ông Nguyễn Kim Đình và ông Hồ Tấn Phụng; Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện là ông Võ Đình Vinh.

Thùy Dung

Lượt xem:  736