Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến Luật Tố cáo 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 23/05/2019 | 09:15 AM (GMT +7)
Sáng ngày 23/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tố cáo 2018 cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018. Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật này gồm 9 chương, 67 điều quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm, hiệu lực thi hành và quy định chi tiết các điều khoản thi hành luật...

Thông qua hội nghị giúp các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nắm được những nội dung của Luật Tố cáo năm 2018, từ đó tuân thủ các quy định của Luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật.

Thúy Hằng

Lượt xem:  492

Tin đã đưa