Triển khai phổ biến Luật Quốc phòng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 24/05/2019 | 02:59 PM (GMT +7)
Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh nắm vững các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến Quốc phòng, làm cơ sở để triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị, sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho gần 250 cán bộ thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 được thông qua ngày 8/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14; Nghị định số 02/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trang khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 168/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 164/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế- xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,501

Tin đã đưa
Xem theo ngày :