Thông báo kết quả xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Tà Ul, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 24/05/2019 | 04:05 PM (GMT +7)
Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Nam Giang phối hợp với Hội đồng đấu giá quyền KTKS huyện Nam Giang tiến hành xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thôn Tà Ul, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang với kết quả như sau:

1. Khu vực đá làm vật liệu xây dựng thông thường gồm các khách hàng:

- Công ty TNHH MTV Nam Tiến - Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 3, TT Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

- Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện - Địa chỉ: Số 244, Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

2. Khu vực cát làm vật liệu xây dựng thông thường gồm các khách hàng:

- Công ty TNHH MTV Nam Tiến - Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 3, TT Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

- Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện - Địa chỉ: Số 244, Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang thông báo để các tổ chức, các nhân có liên quan được biết và thực hiện các thủ tục về đấu giá quyền KTKS theo quy định./.

File đính kèm: Thông báo

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,120

Tin đã đưa