Tập huấn quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/05/2019 | 08:47 AM (GMT +7)
BHXH tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.

Quyết định 166/QĐ-BHXH gồm 6 chương, 11 điều quy định cụ thể, chi tiết về việc phân cấp quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, bộ phận liên quan trong giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; quy định về nguyên tắc, quy trình chi trả, giải quyết đối với từng loại hồ sơ, thủ tục cho từng chế độ BHXH, BHTN.

Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2019, thay thế Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016, Quyết định 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016; Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016, Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016. 

Hội nghị quán triệt một số nội dung cơ bản, quan trọng về giải quyết hưởng các chế độ BHXH; các quy định về chi trả, thanh quyết toán BHXH, BHTN theo quy định Quyết định số 166/QĐ-BHXH; đồng thời đánh giá công tác phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian qua.

Các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận và nêu ra một số tồn tại, sai sót trong công tác phối hợp giải quyết, chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, BHTN và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH trong thời gian đến.

Quyết định 166/QĐ-BHXH là một Quyết định quan trọng, là bước tiếp theo trong quá trình cải cách hành chính của Ngành, phục vụ ngày một tốt hơn cho đối tượng và tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho đối tượng. BHXH tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu lộ trình phân cấp cho BHXH cấp huyện thực hiện theo quy định, với mục đích tạo sự chủ động cho cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN. 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  578

Tin đã đưa