Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/05/2019 | 10:06 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các địa phương, đơn vị.

Cụ thể đoàn kiểm tra tại các sở: Nội vụ, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh và UBND thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn do ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra tại Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh do ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra tại Sở VH-TT&DL và UBND huyện Duy Xuyên do ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra tại các sở: Công Thương, Giao thông vận tải và UBND các huyện: Tiên Phước, Đông Giang do ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra tại UBND các huyện: Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My do bà Phan Thị Á Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ làm trưởng đoàn.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, phương pháp thực hiện việc kiểm tra đảm bảo thực chất, hiệu quả; làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các thành viên khác của đoàn kiểm tra tổ chức tốt các đợt kiểm tra; thông báo kết luận kiểm tra đến các thành viên đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh cử lãnh đạo sở, ngành và công chức thuộc các phòng, ban liên quan tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu báo cáo đoàn kiểm tra và các điều kiện cần thiết khác phục vụ việc kiểm tra theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  382

Tin đã đưa
Xem theo ngày :