Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác cải cách hành chính tại TP Tam Kỳ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 30/05/2019 | 09:13 AM (GMT +7)
Sáng 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với thành phố Tam Kỳ để đánh giá kết quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của thành phố trong thời gian đến.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND thành phố Tam Kỳ, từ đầu năm đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trên các lĩnh vực về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trung tâm Hành chính công thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 222/294 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo quy định, đạt 75,51%; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường tiếp nhận và giải quyết 94/94 thủ tục hành chính, đạt tỉ lệ 100%. 

Đối với thành phố, đã tiếp nhận 14.196 hồ sơtrên các lĩnh vực, trong đó đã giải quyết 12.893 hồ sơ. Các đơn vị xã, phường tiếp nhận 19.338 hồ sơ, đã giải quyết 18.817 hồ sơ. Thành phố đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với 179 bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại cơquan chuyên môn;…

Tuy nhiên, theo đánh giá chung công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ, thủ tục của Tam Kỳ vẫn còn nhiều hạn chế như tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn vẫn còn cao so với bình quân chung của tỉnh, trong đó tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai còn nhiều và kéo dài qua nhiều năm (chiếm đến 47,6% trong tổng số hồ sơ trễ hẹn). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính chưa đáp ứng nhu cầu; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn hạn chế. Đây cũng là những tồn tại mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý các cơ quan ,đơn vị của thành phố Tam Kỳ tập trung khắc phục, tháo gỡ để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và trong giải quyết hồ sơ, thủ tục trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc cải cách hành chính, tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng công việc, đồng thời thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi trễ hẹn hồ sơ. Đặc biệt Trung tâm hành chính công của thành phố Tam Kỳ cần sớm đưa vào và tăng thủ tục thực hiện theo quy trình 4 bước trong giải quyết hồ sơ thủ tục là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá nền hành chính của bất kỳ cơ quan, địa phương nào.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  1,437