Hơn 4 tỷ đồng mua hóa chất tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 12/06/2019 | 02:14 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh.

Gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh có giá trị: 4.050.000.000 đồng. Nguồn vốn: Tại Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh, Quyết định số 220/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam là cơ quan chủ đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu.  Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 năm 2019.

UBND tỉnh giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam chịu trách nhiệm xác định nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai đấu thầu và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đảm bảo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,173

Tin đã đưa