Tăng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ các đối tướng chính sách trên địa bàn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/06/2019 | 02:35 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan cùng với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về nhu cầu vốn trong kế hoạch hằng năm và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung tăng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng người lao động là khuyết tật theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp tiếp tục tăng nguồn ngân sách cấp huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng người lao động là khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổng hợp nhu cầu nguồn vốn cần bổ sung để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với đối tượng là người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng người lao động là người khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ để làm việc với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí tăng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch hằng năm. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48/CT-TU ngày 16/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2857/UBND-KTTH ngày 22/6/2016. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên tuyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách để các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo hoạt động của đơn vị nề nếp và hiệu quả, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

Thùy Dung

Lượt xem:  657

Tin đã đưa
Xem theo ngày :