Tăng cường ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống tại tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/06/2019 | 02:44 PM (GMT +7)
Để tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu vấn đề liên kết, hợp tác giữa các tổ chức KH&CN với doanh nghiệp, lựa chọn phát triển sản phẩm thương mại từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giá trị văn hóa đặc trưng, nổi tiếng của xứ Quảng nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời, quảng bá hình ảnh Quảng Nam thông qua sản phẩm được lựa chọn. Đây là hình mẫu cho sự liên kết, gắn kết chặt chẽ giữa 4 nhà "Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp"; tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong xu thế hội nhập; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN tiếp cận thị trường cần được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 (dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 6/2019).

Sở Khoa học và Công nghệ cần nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ trong việc xác định, tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN. Ưu tiên lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Định hướng nghiên cứu phải gắn với yêu cầu thực tiễn, kết quả phải có tính ứng dụng và có khả năng nhân rộng, chú trọng việc ứng dụng công nghệ cao vào phát triển các sản phẩm chủ lực, cải thiện môi trường, phát triển du lịch, các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương hoặc tạo ra ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động hợp tác, kêu gọi các nhà khoa học, các doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề xuất, phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu hiệu quả phục vụ sản xuất, đời sống nói chung, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình nông thôn mới nói riêng; đồng thời, chủ động đề xuất triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết phát sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở ngành, địa phương mình; thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, thống kê, công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng tinh thần Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh.

Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình gắn kết giữa KH&CN với đổi mới sáng tạo; làm cơ sở, động lực thực sự để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam đảm bảo hiệu quả, thiết thực, theo đúng kế hoạch đề ra.

Thùy Dung

Lượt xem:  452

Tin đã đưa
Xem theo ngày :