Ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 20/06/2019 | 09:51 AM (GMT +7)
Ngày 19/6, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 3520/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có giải pháp phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình khảo sát phải được thực hiện một cách khách quan, khoa học, độ tin cậy cao. Kết quả khảo sát phải bảo đảm phản ánh trung thực, toàn diện, sát với thực tế phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nội dung, thông tin trên phiếu điều tra đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời và phù hợp với mục đích điều tra.

Đối tượng điều tra: Người dân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Nam. 

Phạm vi điều tra cấp tỉnh:
 Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế và Hạ tầng/Quản lý đô thị; phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của 18 huyện, thị xã, thành phố. 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng phương án điều tra, thành lập Tổ điều tra; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra; làm đầu mối liên lạc với Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện kế hoạch đo lường Chỉ số hài lòng quốc gia tại địa phương.

Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin về người dân, tổ chức đã nhận kết quảgiải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực điều tra theo yêu cầu Sở Nội vụ để tổng hợp, chọn mẫu điều tra.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trong việc giám sát quá trình chọn mẫu, tổ chức điều tra xã hội học theo kế hoạch của Bộ Nội vụ và các nội dung công việc theo kế hoạch của tỉnh.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  538

Tin đã đưa
Xem theo ngày :