Tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm tiến độ đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 21/06/2019 | 03:57 PM (GMT +7)
Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3338/UBND-KTN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Lộc và Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm tiến độ đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam thực hiện: Tổ chức hoạt động xử lý rác thải tại cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp đảm bảo an toàn về môi trường; thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh, tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt Quy chuẩn cho phép ra môi trường; Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thực hiện Dự án Lò đốt rác thải tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc để kịp khởi công giai đoạn 1 của Dự án trong quý III năm 2019 đảm bảo kế hoạch đã đề ra; Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp; trong đó đặc biệt chú trọng đến giải pháp cải tạo và duy trì vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải; hoàn thành trong tháng 6/2019.

UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn và UBND xã Đại Hiệp tiếp tục theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác dân vận đối với người dân xung quanh khu vực trong thời gian duy trì hoạt động Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình bảo vệ môi trường tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp; phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xem xét, trình UBND tỉnh chủ trương đầu tư đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp; đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam thực hiện Dự án Lò đốt rác thải tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết./.

Thùy Dung

Lượt xem:  537

Tin đã đưa