Ngân hàng CSXH tỉnh: Tổng dư nợ qua hoạt động ủy thác đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 18/07/2019 | 02:24 PM (GMT +7)
Sáng ngày 18/7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động quý II và 6 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh- Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng nguồn vốn đến  ngày 30/6/2019  đạt hơn 4.510 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 198 tỷ đồng, tăng so với quý I là 142 tỷ đồng. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 896 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so so với cùng kỳ năm trước; doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào một số chương trình: Hộ mới thoát nghèo 292 tỷ đồng, Hộ SXKDVKK 205 tỷ đồng, NS&VSMT NT 115 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/6/2019 đạt hơn 4.482 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 197 tỷ đồng (+4,6 %), đạt 66% kế hoạch, với 133.261 hộ còn dư nợ.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021, toàn chi nhánh 6 tháng đầu năm đã cho vay 678 khách hàng số tiền hơn 33 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ thực hiện Nghị quyết 13 đến 30/6/2019 là gần 308 tỷ đồng với 6.440 khách hàng còn dư nợ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 23.692 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho hơn 9.700 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tiếp cận vốn tín dụng, góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 16.088 lao động, trong đó có 54 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp 199 hssv có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 11.652 công trình nước sạch vệ sinh ; xây dựng 199 ngôi nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg và QĐ 48/2014/QĐ-TTg ; 91 ngôi nhà xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP….

Cùng với việc làm tốt công tác giải ngân, toàn chi nhánh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Theo tiêu chí đánh giá, toàn chi nhánh có 196 đơn vị cấp xã có chất lượng hoạt động tín dụng đạt loại tốt, chiếm 80,3%.

Về hoạt động ủy thác , đến 30/6/2019 tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể là 4.477 tỷ đồng, chiếm 99,9 % dư nợ, trong đó: Hội phụ nữ nhận ủy thác 1.854.007 triệu đồng, chiếm 41,4%, Hội Nông dân : 1.473.318 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 32,9%, Hội Cựu chiến binh : 595.022 triệu đồng, chiếm 13,3% và Đoàn thanh niên 554.701 triệu đồng, chiếm 12,4%.

Bên cạnh đó, các điểm giao dịch xã hoạt động thuận lợi đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách. Toàn tỉnh có 04/18 đơn vị (tỷ lệ 22,22%) được đánh giá có chất lượng hoạt động giao dịch xã tốt gồm Bắc Trà My, Núi Thành, Tiên Phước, Điện Bàn các đơn vị còn lại được đánh giá hoạt động khá.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho biết: Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019 toàn chi nhánh bám sát Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT, ngân hàng cấp trên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tự kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác giải ngân theo các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giao tăng trưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, giữ vững chất lượng tín dụng.

Thúy Hằng

Lượt xem:  547

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :