BHXH Quảng Nam đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 18/07/2019 | 02:27 PM (GMT +7)
Trong thời gian qua, BHXH tỉnh luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và nhận sự cho Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TN&TKQTTHC) tại BHXH tỉnh và 18/18 bộ phận TN&TKQTTHC tại BHXH huyện, thị xã, thành phố nhằm phục vụ tốt cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia và giải quyết hưởng các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Người dân giải quyết hồ sơ tại BHXH tỉnh Quảng Nam.

BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN do BHXH Việt Nam ban hành (QĐ số 595, QĐ số 636, QĐ số 828, QĐ số 999, QĐ số 838, …) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại BHXH tỉnh và tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố; không yêu cầu thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định của Ngành.

ác quy trình, thủ tục hành chính được niêm yết công khai toàn tỉnh tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện; đăng tải trên trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được đảm bảo theo quy định, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hạn đạt 95% (hồ sơ chậm trả kết quả chủ yếu là hồ sơ có vướng mắc chờ xin ý kiến hoặc do phần mềm TNHS và các phần mềm nghiệp vụ bị lỗi).

Tổ chức tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện qua 3 hình thức: Giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính công ích, nhận trực tiếp tại bộ phận TN&TKQTTHC. Hầu hết hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã được thực hiện qua giao dịch điện tử. Riêng hồ sơ giải quyết các chế độ ngắn hạn (ốm đau, TS, NDS) thực hiện chưa nhiều do còn vướng trong việc chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. Trả kết quả TTHC được thực hiện qua 2 hình thức: Qua dịch vụ bưu chính công ích và trả trực tiếp tại bộ phận TN&TKQTTHC. Đến nay, 100% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giao dịch điện tử (5040/5040 đơn vị thực hiện). Tổng số hồ sơ tiếp nhận:

Trong năm 2018 là 251.950 hồ sơ; trong đó: tiếp nhận qua giao dịch điện tử: 115.672 hồ sơ (46%), nhận qua dịch vụ bưu chính công ích: 12.195 hồ sơ (5%), nhận trực tiếp: 124.083 hồ sơ (49%). 06 tháng đầu năm 2019 là 133.313 hồ sơ; trong đó: tiếp nhận qua giao dịch điện tử: 67.450 hồ sơ (50,6%), nhận qua dịch vụ bưu chính công ích: 3.886 hồ sơ (3,0%), nhận trực tiếp: 61.977 hồ sơ (46,4%).

BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu KCB và thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh trên phần mềm điện tử, ứng dụng CNTT. Đến hết tháng 12/2018 có 100% cơ sở KCB BHYT đã liên thông dữ liệu; tỷ lệ chuyển dữ liệu khám chữa bệnh lên hệ thống điện tử ngay trong ngày đạt 83,74%; con số này trong tháng 6/2019 là 89,51%.

Đồng thời, BHXH đã tổ chức thực hiện tốt việc công khai số điện thoại và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC theo quy định của UBND tỉnh; chỉ đạo giải quyết, trả lời kịp thời cho các tổ chức, cá nhân. BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đều tổ chức làm việc nghiêm túc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ, tư vấn, hướng dẫn tận tình, chu đáo, tiếp nhận, đôn đốc giải quyết, trả kết quả kịp thời cho đối tượng theo quy định.

 

Thùy Dung

 

Lượt xem:  583

Tin đã đưa
Xem theo ngày :