Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 19/07/2019 | 10:17 AM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo tổ chức cuộc đấu giá đối với khu vực khoáng sản tại Thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích: 5,05 ha, Trữ lượng dự kiến: 505.000 m3; Mức độ nghiên cứu địa chất: Khu vực chưa được thăm dò khoáng sản.

Giá khởi điểm: Khu vực mỏ chưa thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại phụ lục II, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP cụ thể là: R = 3%

Tiền đặt trước: Tiền đặt trước tham gia đấu giá đối với khu vực khoáng sản này là: 271.000.000 đồng/ hồ sơ.

Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

- Thời hạn bán hồ sơ: Từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 20/8/2019.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 21/9/2019.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến từ ngày 10/10/2019 đến ngày 20/10/2019. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi hoàn thành thủ tục xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất, giấy xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ thuế; kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang - Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0235.3792224 để biết thêm thông tin chi tiết./.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,328

Tin đã đưa