Quy định tiêu chí đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM tại các xã thuộc huyện miền núi cao

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 23/07/2019 | 09:08 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các 2 huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020. Trong đó, quy định 13 tiêu chí đánh giá, xét chọn thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh minh họa.

Quy định này áp dụng đối với các thôn ở các xã thuộc các huyện miền núi cao gồm: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My.  

Trong đó, quy định Tiêu chí Kinh tế hộ phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thôn bằng ít nhất 80% so với mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã; Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn ≤ 15%; Tỷ lệ lao động được đào tạo có việc làm từ 25% trở lên.

Thôn đạt chuẩn tiêu chí Mô hình/dự án sản xuất, kinh doanh khi trên địa bàn thôn có ít nhất 01 mô hình/dự án sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, ngành nghề…) có hiệu quả (doanh thu từ sản xuất, kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm, có lãi) theo định hướng của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn, trồng cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

Thôn đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: a) Trên địa bàn thôn không có nhà tạm, nhà dột nát. b) 75% trở lên hộ có nhà ở đạt theo chuẩn quy định.; . Tiêu chí Giáo dục (tiêu chí số 10) 1. Thôn đạt chuẩn tiêu chí giáo dục khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: a) 95% trở lên trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào trung học cơ sở. b) Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 trong thôn được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. Riêng đối với thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thôn thuộc Chương trình 135) có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

Ngoài ra, Quy định này còn quy định cụ thể về Tiêu chí Ban Phát triển thôn và người có uy tín trong cộng đồng; Tiêu chí quy ước, hương ước; Kế hoạch xây dựng Thôn đạt chuẩn NTM; Tiêu chí Môi trường và cảnh quan nông thôn; Tiêu chí Văn hóa; Tiêu chí Thông tin - Truyền thông; Tiêu chí Nhà ở dân cư; Tiêu chí Y tế (;Tiêu chí Chi bộ đảng, Ban nhân dân, các đoàn thể chính trị và an ninh trật tự xã hội; Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thiết yếu…

Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm xét, công nhận Thôn đạt chuẩn NTM và cấp Giấy công nhận Thôn đạt chuẩn NTM. Chủ tịch UBND xã công bố Thôn đạt chuẩn NTM trong vòng 45 ngày, kể từ ngày được UBND huyện công nhận hoặc có thể công bố cùng với ngày công bố xã đạt chuẩn NTM, nếu Thôn đạt chuẩn NTM cùng với thời gian đạt chuẩn NTM của xã.

Thúy Hằng

Lượt xem:  641

Tin đã đưa
Xem theo ngày :