Núi Thành: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/07/2019 | 11:05 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa có công văn yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời không để tình trạng phá rừng, cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, về lợi ích của rừng và những cơ chế, chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân biết, không mang lửa vào rừng, không đốt rừng để làm rẫy, nên phát quang, dọn sạch thực bì. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách xã, thôn.

Phối hợp các lực lượng trong kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừn theo quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, xác định cụ thể đến cấp thôn về các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để có phương án chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp. Trong những ngày khô hạn kéo dài (nguy cơ cháy rừng ở cấp dự báo cấp IV, cấp V), UBND cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bố trí ứng trực 24/24 và kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng; nghiêm cấm việc phát, dọn, đốt xử lý thực bì trong suốt thời gian nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện cháy rừng và huy động lực lượng, phương tiện để dập tắt kịp thời, dứt điểm không để cháy lan diện rộng.

Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. 

Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng(PCCCR); kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi gây cháy rừng; thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng để dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện khi phát sinh cháy rừng để kịp thời chỉ đạo. 

Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh -Truyền hình huyện và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh./.

Thùy Dung

Lượt xem:  597

Tin đã đưa
Xem theo ngày :