Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/07/2019 | 09:50 AM (GMT +7)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm 2019 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ảnh minh họa.

Mục đích kế hoạch nhằm tăng cường sự tham gia của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tư nhân, các tổ chức xã hội trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề: “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu; Ngày Đại dương thế giới (08/6) với chủ đề: “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans) nhằm kêu gọi mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

Đối với các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019: Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, với các nội dung chủ yếu như  Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển;…

Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019: Tập trung triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016, trong đó chú trọng một số giải pháp cụ thể như tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, khu, cụm công nghiệp; Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải, đồng thời, tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí;…

Đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số hoạt động chính sau: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí; Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo;…

 

Thùy Dung

Lượt xem:  249

Tin đã đưa