Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/07/2019 | 09:55 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành công văn 2741 /UBND-KTN ngày 17/5/2019 đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 với chủ đề: "Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta".


Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học.

Ảnh minh họa.

Tổ chức phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học từ cấp tỉnh đến địa phương, cơ sở trong việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; nghiên cứu đề xuất và thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động nuôi, trồng, khai thác bền vững các loài sinh vật, các giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu và chế biến.

Tùy từng điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm, các cuộc thi tìm hiểu, treo băng rôn, panô, áp phích theo chủ đề của Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2019 và các hoạt động tuyên truyền phù hợp khác tại cơ quan, địa phương.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thực hiện xây dựng các chuyên trang, phim, tài liệu, phóng sự liên quan đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học.

Thùy Dung

Lượt xem:  275

Tin đã đưa