Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 30/07/2019 | 02:02 PM (GMT +7)
Ngày 25/7, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4348/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, phấn đấu trong năm học 2019 – 2020 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2019 - 2020 đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các trường triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các trường sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác thu BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đồng thời rà soát các trường trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn về cán bộ y tế học đường trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng. Chỉ đạo Trạm y tế xã, phường, thị trấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ở các trường chưa có cán bộ y tế trường học; tạo mọi điều kiện cho học sinh được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra về y tế trong các trường trên địa bàn theo quy định.                                      

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với học sinh, sinh viên; về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT; kịp thời phản ánh, biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về BHYT đối với học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT học sinh, sinh viên; về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc tham gia BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2019 - 2020.

Thúy Hằng

Lượt xem:  547

Tin đã đưa
Xem theo ngày :