Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 31/07/2019 | 09:59 AM (GMT +7)
Ngày 31/7, UBND tỉnh có công văn 4457/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh tập trung, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 (kể cả vốn 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019), bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019 và các văn bản liên quan; trường hợp phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý; rà soát, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có nhu cầu, đã có khối lượng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.   

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Chủ trì rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng thực hiện được cho các dự án hoàn thành, có khối lượng thực hiện thanh toán nhưng thiếu vốn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; tham mưu xử lý các vướng mắc, phát sinh (nếu có) theo quy định. Tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò trong việc triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh; các nội dung xử lý, giải pháp thu hồi số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng giai đoạn 2014-2010; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu xử lý các phát sinh vướng mắc để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quyết toán, giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án. Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ thực hiện việc thanh toán đảm bảo quy định và yêu cầu thời gian.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  488

Tin đã đưa
Xem theo ngày :