Góp ý phương án hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển bóng đá Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 01/08/2019 | 02:28 PM (GMT +7)
Sáng ngày 1/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo phương án hoàn thiện Đề án quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển bóng đá Quảng Nam.

Toàn cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, để tạo thuận lợi trong việc hỗ trợ phát triển bóng đá trong thời gian đến, Sở đề xuất 2 phương án hỗ trợ. Theo đó, phương án 1: trên cơ sở Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, nay tiếp tục giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2019. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung tại Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh” thêm các Đội tuyển bóng đã. Căn cứ vào Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND được HĐND tỉnh thông qua và Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch đào tạo phát triển Bóng đá Quảng Nam. Trong đó có quy định mức hỗ trợ phát triển Bóng đá Quảng Nam, gồm: Tiền dinh dưỡng, tiền lương và trang phục, dụng cụ tập luyện, thi đấu. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở VHTTDL quản lý, huấn luyện và đào tạo VĐV đảm bảo chỉ tiêu được giao dưới hình thức ký kết Hợp đồng huấn luyện, đào tạo. Phương án 2 là lồng ghép 2 nội dung là vừa bổ sung Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh, vừa làm rõ trách nhiệm quản lý của địa phương đối với huấn luyện viên, vận động viên.

Các đại biểu tại cuộc họp góp ý nên xây dựng riêng Đề án “Hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển Bóng đá Quảng Nam” trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến nhằm hỗ trợ chi phí hàng tháng tập luyện cho vận động viên bóng đá.

Sau khi nghe góp ý của các đại biểu về các phương án hỗ trợ hoạt động phát triển Bóng đá Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đặc biệt ý kiến của Ban kinh tế ngân sách, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến.

Thùy Dung

Lượt xem:  394

Tin đã đưa
Xem theo ngày :