Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 01/08/2019 | 03:03 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2402 /QĐ-UBND về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

Quy định này quy định về phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Y tế gồm: cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm); cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; kinh doanh thực phẩm chức năng và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. Quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Y tế thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân công, phân cấp quản lý trong việc thực hiện Quy định này. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy định này có trách nhiệm phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương. 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 641/QĐ-SYT ngày 04/6/2018 của Sở Y tế Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thúy Hằng

Lượt xem:  450

Tin đã đưa
Xem theo ngày :