Sở TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/08/2019 | 03:05 PM (GMT +7)
Chiều ngày 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở và hai Trung tâm thuộc Sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện đảm bảo: Đã triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản Qoffice đến 100% các Sở, ban, ngành, địa phương và kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông quốc gia; xây dựng và làm hồ sơ đề nghị phê duyệt thiết kế thi công và dự toán gói thầu “Xây dựng hệ thống email công vụ toàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, Sở đang triển khai lắp đặt thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống bảo mật tỉnh; trình Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự án mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh và dự án nâng cấp, liên thông phần mềm Qoffice; thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án Chính quyền điện tử tỉnh; triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đến 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; mở rộng phần mềm HCC đến 18 huyện, thị xã, thành phố và triển khai đến cấp xã cho 07 địa phương; hoàn chỉnh đề cương và dự toán chi tiết chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gửi Sở Tài chính; đã cấu hình và cung cấp 426 DVC trực tuyến mức độ 3 và 72 DVC trực tuyến mức độ 4; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đã tham mưu UBND tỉnh thành lập đội ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh...

Về lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Sở đã ban hành Kế hoạch phát triển trạm BTS năm 2019; tổ chức khảo sát vị trí và thống nhất chủ trương xây dựng 73/237 trạm BTS cho các doanh nghiệp; triển khai công tác đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông tại Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp về chuyển mạng giữ số, thuê bao di động trả trước. Hướng dẫn UBND các huyện, thị, thành phố về xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp. Đến nay có huyện Điện Bàn, Duy Xuyên đang xây dựng kế hoạch chỉnh trang; đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch tập huấn quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho nhân viên Bưu điện; kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh;…

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại: Sở đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Nam trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng thông tin tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo tổ chức giao ban báo chí quý I, quý II năm 2019; phối hợp tổ chức họp báo đột xuất thông tin về các nội dung liên quan sau buổi tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị liên quan đến quyền lợi của các hộ dân tại dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư; Tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các Công ty in trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển lãm, trưng bày sách, xuất bản phẩm lần thứ 6 năm 2019 tại thành phố Tam Kỳ; cấp 13 giấy phép;…

Trong 6 tháng qua, Thanh tra Sở đã tổ chức 03 đợt kiểm tra: Kiểm tra định kỳ về tần số vô tuyến điện đối với 02 đơn vị; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in đối với 05 đơn vị; kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện gây nhiễu mạng thông tin di động trên địa bàn thành huyện Phước Sơn. Kết quả: Các đơn vị đều chấp hành đúng các quy định về tần số VTĐ và hoạt động in;... 

Hội nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử và phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; làm việc, đôn đốc Sở Tài chính thẩm định cấp kinh phí gói máy tính thuộc Đề án 1650 về Nâng cao hoạt động của Điểm BĐVHX phục vụ xây dựng nông thôn mới và kinh phí triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; tiếp tục hướng dẫn các huyện thực hiện công tác chỉnh trang ngầm hóa mạng cáp; tập trung hướng dẫn Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành ban hành được kế hoạch chỉnh trang ngầm hóa tại địa phương; tập huấn về chỉnh trang mạng cáp; kịp thời chỉ đạo các cơ quan báo chí, Trang thông tin điện tử, Bản tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của trung ương và tỉnh Quảng Nam;…

Dịp này, lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Nam đã trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Đỗ Minh Tiến – Chánh văn phòng Sở TT&TT Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hiệu – Phó Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT Quảng Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2018.

Thùy Dung

Lượt xem:  541

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :