Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/08/2019 | 03:44 PM (GMT +7)
Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 4559/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đề ra; lưu ý đối với các nhiệm vụ được giao trong Quý I, II năm 2019 chưa hoàn thành; chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối tránh tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan của từng cơ quan, đơn vị.

Các Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018; đồng thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đã đề ra.

Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo (Thông báo số 531-TB/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy); đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình mới, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian đến./.

Thùy Dung

Lượt xem:  348

Tin đã đưa
Xem theo ngày :