Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I/ 2019 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/08/2019 | 02:43 PM (GMT +7)
Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I - năm 2019 đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau:

Thông tin sơ lược về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá:

a. Khu vực mỏ cát, sỏi BTM3, tại tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My với  diện tích: 5.590 m2. Các loại khoáng sản khai thác là cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường.

b. Khu vực mỏ cát, sỏi BTM5 tại thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My; diện tích 4.467 m2. Các loại khoáng sản khai thác là cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường.

Giá khởi điểm:  Các khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại phụ lục II, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, R=5% (Năm phần trăm).

Tiền đặt trước: + Khu vực mỏ cát, sỏi BTM3, tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My: 5.858.000 đồng (Năm triệu tám trăm năm mươi tám ngàn đồng y).

+ Khu vực mỏ cát, sỏi BTM5, thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My: 4.681.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm tám mươi mốt ngàn đồng y).

Địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ:  Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My (Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Bắc Trà My) - Địa chỉ: thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thời gian cung cấp hồ sơ:  Từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 16/08/2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  Từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 01/09/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Hội trường UBND huyện Bắc Trà My. Địa chỉ:  Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thời gian tổ chức phiến đấu giá: Dự kiến từ ngày 05/9/2019 đến ngày 30/9/2019. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phóng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My. Địa chỉ:  Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3893271

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,015

Tin đã đưa