Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 08/08/2019 | 02:48 PM (GMT +7)
Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững".

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là hội nghị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc tế, trong nước đang có nhiều biến động, nhất là tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, “đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cụ thể để tìm ra những hướng đi, phương pháp, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như trong trung và dài hạn”. Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của hơn 30 năm Đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo tổng quan về Hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2014-2019, trọng tâm hội nhập quốc tế đến năm 2021; Báo cáo kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng giai đoạn 2014-2019 và trọng tâm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng đến năm 2021; Báo cáo kết quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2014-2019 và trọng tâm hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2021; Báo cáo kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác giai đoạn 2014-2019 và trọng tâm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác đến năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế nhấn mạnh, năm 2019 là năm nước rút để Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, cũng là năm nước ta đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và bước vào giai đoạn hoàn tất các cam kết trong 12 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, do đó các bộ, ngành, địa phương quyết tâm tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thủ tướng lưu ý, các thành viên Ban Chỉ đạo không chủ quan với kết quả đã đạt được, theo sát diễn biến trong nước, thế giới để có đối sách phù hợp, cụ thể. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là tập trung ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, gìn giữ môi trường hòa bình trong phát triển; chủ động hội nhập trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mới có hiệu lực, thúc đẩy phê chuẩn và thực thi các hiệp định thương mại tự do đã hoàn tất, ký kết và thúc đẩy đàm phán để kết thúc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực...

 

 

Phượng Hồng

Lượt xem:  239

Tin đã đưa