BHXH Tiên Phước triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 12/08/2019 | 04:17 PM (GMT +7)
BHXH huyện Tiên Phước vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm 2019.

Đồng chí Dương Văn Hùng - Giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả công tác BHXH, BHYT tại Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 94,18% kế hoạch, trong đó khai thác phát triển tăng mới 03 đơn vị sử dụng lao động ngoài quốc doanh, 210 lao động tăng mới; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 94,74% kế hoạch; có 245 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 45,04% kế hoạch; số người tham gia BHYT tại BHXH huyện là 65.068 người, đạt 100,37% kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 93,2% dân số (kể cả số người có hộ khẩu tại địa phương đi làm ăn, học tập, sinh sống nơi khác đang tham gia và được cấp thẻ BHYT ngoài huyện là 8.951 người).

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm đạt 49,47% kế hoạch được giao. Tổng số nợ là hơn 894 triệu đồng, bằng 1,73% số phải thu theo kế hoạch. Số lượt người được giải quyết và hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức là 495 lượt người; trợ cấp BHXH một lần là 299 lượt người; công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình theo Công văn 2888/BHXH-BT được BHXH - Bưu điện - UBND xã phối hợp thực hiện tương đối tốt. Trong 6 tháng đầu năm đã có 15/15 xã, thị trấn lập 654 mẫu 01BD báo biến động tăng giảm với 789 nhân khẩu cho Bưu điện cập nhật vào chương trình quản lý hộ gia đình; . . .

Hội nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; thực hiện kiểm tra, rà soát, thống kê các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn huyện; đề ra các giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng. Các đơn vị có liên quan cần phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để BHXH huyện thực hiện đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT tại địa phương mình theo đúng quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; tổ chức triển khai khảo sát, nắm chắc đối tượng đi làm ăn xa, sinh viên học tập ngoài huyện, qua đó xác định chính xác số người đã có thẻ BHYT, số người chưa có thẻ để tuyên truyền, vận động đạt tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 và những năm tiếp theo; Ngành Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị trường học phối hợp với cơ quan BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2019 – 2020;…

Đồng thời, BHXH huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tổ chức đôn đốc, thu nợ BHXH, BHYT, đặc biệt là khoản nợ kéo dài của các doanh nghiệp, các đơn vị, cơ quan để nợ từ 3 tháng trở lên; đôn đốc kiểm tra để các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc Công văn số 104/UBND-TH ngày 23/01/2019 của UBND huyện về chần chỉnh tình trạng nợ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, nhất quyết không để tình trạng nợ quý, nợ kéo dài xảy ra; Trung tâm y tế huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB; phối hợp tốt với BHXH trong việc tổ chức KCB cho người có thẻ BHYT và thanh quyết toán đúng nội dung ghi trong hợp đồng hằng năm, đảm bảo được dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2019./.

Thùy Dung

Lượt xem:  494

Tin đã đưa
Xem theo ngày :