Về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 14/08/2019 | 03:53 PM (GMT +7)
Về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm: Công văn

Lượt xem:  411

Tin đã đưa