Về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Khu đô thị Võng Nhi"

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/08/2019 | 04:01 PM (GMT +7)
Về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Khu đô thị Võng Nhi"

File đính kèm: Công văn

Lượt xem:  870

Tin đã đưa