Về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Khu đô thị Võng Nhi"
Thứ 4, ngày 14/08/2019 | 04:01 PM (GMT +7)
Về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Khu đô thị Võng Nhi"

File đính kèm: Công văn

Lượt xem:  489

Tin đã đưa