Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 23/08/2019 | 01:48 PM (GMT +7)
Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4967/KH-UBND về kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm về PCCC để triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC của cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn PCCC. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC. Các trường hợp thiếu sót, mất an toàn phải được phát hiện và kiến nghị khắc phục kịp thời; các hành vi vi phạm các quy định về PCCC phải được xử lý nghiêm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn thì phải cương quyết tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh do Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn. Đối tượng kiểm tra gồm: các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019.

Nội dung kiểm tra: Điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ, và các quy định của pháp luật có liên quan; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC; việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC. Trong đó tập trung vào nội dung sau: Kiểm tra mục đích sử dụng công trình, bố trí mặt bằng công năng sản xuất; các điều kiện khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn, hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC trong bảo quản, sắp xếp hàng hóa, sử dụng điện, hệ thống chống sét, hệ thống thông gió, hút khói, vệ sinh công nghiệp; hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; việc trang bị, tình trạng kỹ thuật và chất lượng hoạt động của hệ thống PCCC; công tác tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của lực lượng này.

Quy trình kiểm tra: Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, nội dung, thời gian và quy trình kiểm tra, rà soát; Đại diện lãnh đạo cơ sở báo cáo tình hình, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở; Đoàn tiến hành kiểm tra, rà soát theo các nội dung nêu tại mục 4 phần II của kế hoạch này; Thư ký đoàn kiểm tra thông qua biên bản kiểm tra; Trưởng đoàn đánh giá, nhận xét, kết luận.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; giao Công an tỉnh làm Trưởng đoàn phối hợp Sở Công thương, Xây dựng và UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các nội dung, tiến độ của kế hoạch đề ra; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các báo, đài, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC; các biện pháp, giải pháp đảm bảo các quy định về an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở; thực hiện nhiệm vụ do Trưởng đoàn kiểm tra phân công./.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  2,121

Tin đã đưa
Xem theo ngày :