Phê duyệt 662 TTHC thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 03/09/2019 | 09:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 về việc Danh mục gồm 662 TTHC của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 32 TTHC; Sở Công Thương: 90 TTHC; Sở Giao thông vận tải: 52 TTHC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 28 TTHC; Sở Xây dựng: 16 TTHC; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 90 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ: 33 TTHC; Sở Ngoại vụ: 09 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông: 20 TTHC; Sở Tư pháp: 70 TTHC; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lai: 19 TTHC; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 108 TTHC; Sở Nội vụ: 28 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường: 67 TTHC

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thường xuyên cập nhật danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình bốn bước, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế tất cả các Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trước đây.

File đính kèm: Quyết định; Phụ lục

Thùy Dung

Lượt xem:  338

Tin đã đưa
Xem theo ngày :