Đến năm 2020, cáp quang kéo đến 100% trung tâm xã, phường, thị trấn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 15/11/2019 | 10:11 AM (GMT +7)
Đó là một trong những mục tiêu của Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Cụ thể, mục tiêu tổng quát gồm: Phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quôc phòng, an ninh, thúc đây phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển hạ tầng viễn thông thụ động của cả nước.

Hình thành xa lộ thông tin nối tới tất cả các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh bằng cáp quang và các phương thức truyền dẫn băng rộng.

Tạo lập cơ chế phát triển dùng chung, chia sẻ kết cấu hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng viễn thông thụ động.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2017 – 2020: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đạt 80%. Phủ sóng thông tin di động đến 100% khu vực dân cư. Tỷ lệ dùng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 40 — 45%, hạ tầng cột treo cáp đạt trên 75%.

Cáp quang kéo đến 100% trung tâm xã, phường, thị trấn. Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các tuyến đường, phô, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới. Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phố trên toàn tỉnh đạt 10 — 15%; ngâm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phó khu vực đô thị đạt 35 — 40%.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác tại địa phương và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; đáp ứng yêu cầu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tô chức, doanh nghiệp, giữa các ngành; đáp ứng yêu câu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quôc phòng trên địa bàn nhằm phát triển và khai thác kết cầu hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới viên thông, hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chỉ phí đầu tư xây dựng; đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ứng dụng các công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

TH

Lượt xem:  406

Tin đã đưa
Xem theo ngày :