Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 03/09/2019 | 10:28 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn 5116/UBND-KTTH ngày 29/8/2019 yêu cầu các Sở, ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, triển khai thực hiện: Đối với kế hoạch vốn năm 2018 đã hoàn thành thủ tục chuyển sang giải ngân năm 2019: đến ngày 15/10/2019 phải giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn và đến 30/11/2019 giải ngân hết kế hoạch vốn còn lại. Trường hợp dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và điều chuyển vốn sang dự án khác có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bố trí thêm vốn.

Đối với kế hoạch vốn năm 2019: đối với các dự án được giao kế hoạch vốn từ đầu năm mà đến ngày 30/9/2019 có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn sáng các dự án khác, có tỷ lệ giải ngân dưới 30% thì không bố trí kế hoạch vốn năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017.  Đồng thoeiYêu cầu các chủ đầu tư rà soát, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác đã có khối lượng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, kịp thời, đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư, trong đó lưu ý các nội dung như tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết, dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn chọn nhà thầu; thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng; Tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo nhật ký công trình để làm thủ tục thanh toán gởi ngay cho cơ quan Kho bạc nhà nước (không được dồn nghiệm thu vào cuối năm);...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án (kể cả vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho danh mục công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư); đến tháng 10/2019 phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm (hoặc đề nghị Trung ương cho phép điều chuyển) kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án chậm tiến độ theo hợp đồng, có tỷ lệ giải ngân thấp mà chủ đầu tư không báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý vướng mắc giải ngân chậm, để bổ sung nguồn vốn bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng ngân sách, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn năm 2020: phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thu hồi vốn ứng trước ngân sách tỉnh, đồng thời không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đến ngày 30/9/2019 mới giải ngân đưới 30% kế hoạch vốn năm 2019 (trừ các dự án mới được giao kế hoạch vốn). Tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò trong việc triển khai thực hiện các nội dung xử lý, thu hồi số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng đã quá thời hạn thanh toán; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu xử lý các phát sinh vướng mắc để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định;...

Sở Tài chính chủ trì: Tập trung chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác thanh quyết toán vốn đầu tư, tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm chế độ quyết toán vốn đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, xử lý hoàn trả khoản ứng trước, thu hồi nợ tạm ứng quá hạn.

Kho bạc nhà nước tỉnh chủ trì: Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất số liệu, định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn và xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  451

Tin đã đưa
Xem theo ngày :