Nâng cao vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Chủ nhật, ngày 08/09/2019 | 09:47 AM (GMT +7)
Sáng ngày 8/9, UBND tỉnh phối hợp với Tổ chức UNESCO tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn. Bà Trịnh Thị Thủy- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Michael Croft- Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; GS.TSKH Lưu Trần Tiêu- Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho biết: Trong những năm qua, việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn đã và đang được cộng đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam hết sức coi trọng. Chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn nhận thức rằng, sự ủng hộ giúp đỡ về kinh nghiệm quản lý, về đào tạo cán bộ, về thiết bị, vật tư và tài chính của cộng đồng quốc tế trong thời gian qua đã có những tác dụng thiết thực trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; đồng thời tạo thêm những điều kiện để Quảng Nam tiến hành các hoạt động có hiệu quả vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy những di sản chung của nhân loại. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về các mặt chính sách, tổ chức và kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, bảo vệ và phát huy các di sản. Đồng thời, ban hành chính sách và biện pháp cụ thể nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân vào sự nghiệp này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho biết thêm: Hội thảo lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được, các mặt hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị của Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới; đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới từ thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn. Đồng thời, thảo luận, đề xuất các cách tiếp cận, quan điểm, định hướng và chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trong thời gian đến.

Tại hội thảo, ông Michael Croft- Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt nhấn mạnh: Từ thực tiễn 20 năm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn cho thấy Quảng Nam đã triển khai rất thành công. Đặc biệt, với việc phát huy được vai trò gắn với quyền, lợi ích của địa phương, cộng đồng trong công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị các di sản văn hóa thế giới; tỉnh đã đưa cộng đồng trở thành một phần của “sản phẩm du lịch” tại các điểm di sản văn hóa thế giới...

Hội nghị đã thu hút nhiều tham luận tập trung xoay quanh các vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa như: Vai trò của cộng đồng trong trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới tại Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn; Vai trò của cộng đồng nhìn từ cách tiếp cận quyền tại các khu di sản thế giới; Kết nối cộng đồng, không gian văn hóa và di sản sống; Gắn hết cộng đồng địa phương trong quá trình trùng tu và đào tạo trong lĩnh vực di sản; Các định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn trong thời gian tới...

Thúy Hằng

Lượt xem:  457

Tin đã đưa
Xem theo ngày :