Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 09/09/2019 | 02:01 PM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn xã Tr’hy, huyện Tây Giang.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khoa giáo – Văn xã làm Trưởng ban, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban và 06 thành viên là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh là cơ quan đầu mối, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo định kỳ 06 tháng một lần và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT./.

Thùy Dung

Lượt xem:  684

Tin đã đưa
Xem theo ngày :