Định hướng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 09/09/2019 | 02:56 PM (GMT +7)
Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, đến năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 50 - 55%.

Ảnh minh họa

Cụ thể, giai đoạn 2017-2019, tỉnh chủ trương phát triển mạnh hạ tầng cột ăng ten không công kềnh, cột ăng ten thu phát sóng ngụy trang đến khu vực trung tâm các huyện: cột ăng ten có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang gắn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Định hướng đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 50 - 55%.

Đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đa dạng hóa và nâng cao các loại hình dịch vụ, phố cập dịch vụ tới mọi người dân. Đồng thời phát triển các điểm giao dịch tự động (thanh toán cước viễn thông, cước internet, điện thoại, điện, nước tự động,...), điểm tra cứu thông tin du lịch, điểm truy nhập Internet không dây công cộng, mục đích phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày cảng cao của người sử dụng.

Về xây dựng, phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỹ quan đô thị. Phát triển mạnh công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm liên ngành sử dụng chung: doanh nghiệp viên thông phối hợp với các ngành liên quan (giao thông, điện, cấp thoát nước,...) cùng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm và sử dụng chung.

Phấn đầu đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp đạt trên 85%; Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phố trên toàn tỉnh đạt 20 —- 25% (chỉ tính cac tuyến _quôc lộ, đường tỉnh, huyện lộ và đường đô thị, không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm); Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phố khu vực đô thị đạt 45 — 50% (chỉ tính các tuyến đường, phố nằm trong khu vực đô thị, khu vực thành phó, trung tâm các huyện, thị xã).

TH

Lượt xem:  735

Tin đã đưa
Xem theo ngày :