Núi Thành: Triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 12/09/2019 | 02:17 PM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.


Ảnh minh hoạ.
 
Trong năm học 2018 - 2019, toàn huyện có 24.973 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,78% trên tổng số học sinh, sinh viên trên địa bàn; tăng 1.252 em (0,57%) so với năm học 2017-2018; trong đó, nhiều trường học thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh với tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền, quán triệt trển khai thực hiện BHYT đã được các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn đối với đối tượng tham gia BHYT nói chung và BHYT học sinh ngày càng nâng lên, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia BHYT đến khám chữa bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tại một số trường học vẫn còn có nhiều học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, điều đó đã ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho học sinh…
 
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020 theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính Trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4348/UBND-KGVX ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020, Chương trình số 18-Ctr/HU ngày 12/4/2013 của Huyện ủy Núi Thành về thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 26/02/2018 của Huyện ủy Núi Thành về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2018-2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHYT và các văn bản liên quan để mọi người dân, các bậc phụ huynh và học sinh nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong tham gia BHYT.
 
UBND Huyện giao Bảo hiểm xã hội Huyện chủ trì, phối hợp với các ban ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đến với phụ huynh và học sinh nhằm phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn việc lập danh sách và phát hành thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử, đảm bảo thuận lợi trong công tác thu phí, phát hành thẻ, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 
 
Đồng thời, UBND Huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn cần tích cực phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thu phí, phát hành thẻ và thực hiện chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế cho học sinh đẩm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Hy vọng rằng với sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn, nhất là cơ quan Bảo hiểm xã hội Huyện, công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học này sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, đạt 100% tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, qua đó tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần gia tăng độ bao phủ về bảo hiểm y tế học sinh nói riêng và bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn nói chung./.
 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  595

Tin đã đưa