Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 27/09/2019 | 04:31 PM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền KTKS huyện Phước Sơn thông báo về tổ chức đấu giá quyền KTKS như sau:

Thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá: Quyền khai thác mỏ khoáng sản vàng gốc, diện tích 8,07 ha, trữ lượng dự kiến 200 kg, tại khu vực thôn 3, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mức độ nghiên cứu địa chất: Khu vực chưa được thăm dò khoáng sản.

Giá khởi điểm: Các khu vực này chưa thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại phụ lục I, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ là:  R=2%

Tiền đặt trước quy định là: 324.000.000 đồng/hồ sơ. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 25/9/2019 đến hết ngày 25/10/2019.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 26/10/2019 đến hết ngày 25/11/2019.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/12/2019. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi hoàn thành thủ tục xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn; báo cáo kết quả kiểm toán độc lập của ba năm gần nhất, giấy xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ thuế; dự toán kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phước Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam – Điện thoại: 02353.881070.

Thùy Dung

Lượt xem:  794

Tin đã đưa