9 tháng đầu năm tổ chức tiếp công dân hơn 4 nghìn lượt

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/09/2019 | 02:38 PM (GMT +7)
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tiếp 4.268 lượt/4.803 người, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước, có 21 đoàn nhiều người.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ

Qua tiếp công dân các ngành, các cấp tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị, hỏi về chế độ, chính sách; khiếu nại tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chế độ chính sách và lĩnh vực khác; tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính. Qua công tác này, được các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, giải thích rõ về chế độ, chính sách cho công dân.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tiếp nhận 3.789 đơn, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước, đơn tăng chủ yếu tập trung đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp (trong đó, có 251 đơn khiếu nại, tăng 17%; 16 đơn tố cáo, giảm 66,7%; 3.522 đơn kiến nghị, phản ánh và khác, tăng 79%). Nội dung khiếu nại tập trung ở lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chế độ chính sách; tố cáo ở lĩnh vực hành chính và khác.

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 58/111 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 52,3%. Số vụ khiếu nại đúng 04 vụ, số vụ khiếu nại sai 43 vụ, số vụ khiếu nại có đúng, có sai 06 vụ; thông qua việc hòa giải, giải thích thuyết phục, đối thoại với công dân và công dân đã rút 05 đơn. Số vụ khiếu nại chuyển sang kỳ sau 53 vụ (vụ việc đã có báo cáo thẩm tra, xác minh và đang thẩm tra, xác minh, vụ việc mới phát sinh). Qua giải quyết đơn khiếu nại kiến nghị thu hồi trả lại cho công dân 25 triệu đồng, 1.181 m2 đất.

Bên cạnh đó, Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 01/02 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 50%; số vụ tố cáo có đúng, có sai 01 vụ; chuyển sang kỳ sau 01 vụ. Đồng thời, giải quyết 1.070/1.127 vụ kiến nghị, phản ánh, tranh chấp ở lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 90,5%. Qua giải quyết đơn thư đã thu hồi trả lại cho công dân 3 triệu đồng.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức 201 lớp phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho 19.342 lượt người tham gia (có 110 lớp được lồng ghép với pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng). Bên cạnh đó, tuyên truyền pháp luật nêu trên thông qua nhiều hình thức như lồng ghép trong công tác tiếp dân, trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng...

Thúy Hằng

Lượt xem:  271

Tin đã đưa
Xem theo ngày :