Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 01/10/2019 | 10:07 AM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS) huyện Nam Trà My vừa ban hành thông báo số 22/TB-HĐĐG ngày 27/9/2019 về tổ chức đấu giá quyền KTKS. Cụ thể:

Quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 0,928 ha, trữ lượng dự kiến 11,136 m3, tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mức độ nghiên cứu địa chất: Khu vực chưa được thăm dò khoáng sản.

Giá khởi điểm: Các khu vực này chưa thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại phụ lục I, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP là:  R=5%

Tiền đặt trước: Tiền đặt trước quy định là: 8.800.000 đồng/hồ sơ. Khách hàng nộp vào tài khoản của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Nam Trà My sau khi có kết quả xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá;

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 26/9/2019 đến hết ngày 26/10/2019.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/10/2019 đến hết ngày 27/11/2019.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/12/2019. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi hoàn thành thủ tục xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất, giấy xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ thuế; kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trà My -  Địa chỉ: Thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam , Điện thoại: 0235.3880073, Email: tainguyenmoitruongntm@gmail.com

Thùy Dung

Lượt xem:  905

Tin đã đưa