Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 01/10/2019 | 02:11 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, gói thầu: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam có giá 815 triệu đồng, gồm: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam: 810 triệu đồng; Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho người dùng: 5 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ Ngân sách nhà nước bố trí cho Ban Dân tộc trong dự toán năm 2019 tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc là cơ quan tổ chức mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2019.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện thuê, sử dụng dịch vụ và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Ban Dân tộc đảm bảo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  855

Tin đã đưa